Engebakken familiebarnehage


Åpningstid: 07.00 - 17.00

Engebakken familiebarnehage er en liten privateid barnehage som ble etablert i 2002. Barnehagen har sitt tilholdssted i Lillestrøm kommune, Fetsund.  Vi tar inn barn uavhengig av hvilken kommune du bor i.  Vi er en barnehage med ett omsorgsfullt personale som ønsker å gi gode hverdagsopplevelser for store og små. 

Her er det plass til 10 barn fra 0-6 år, og barna er som oftest samlet i en gruppe. Dette er med på å skape den gode familieopplevelsen for alle barna, noe som er viktig i vår visjon. Da dette er en liten barnehage, har vi ett lite og stabilt personale, noe som er med på å gi barna grunnleggende trygghet, omsorg og forutsigbarhet i hverdagen.

Vår lille barnehage kan tilby ditt barn et godt uteareale som er allsidig med gressplener, stor sandkasse, lekehus, tradisjonelle lekeapparater som; huskestativ, klatrestativ, dumphuske og mer. Vi har også en stor ute paviliong hvor vi pleier å spise frukt under, når været er holdbart. 

Vi har i tillegg til dette en egen grillplass og vi har fantastiske turmuligheter med skog som naturlig leke/tur-område. Her får barna muligheten til å finpusse sine grov og finmotoriske ferdigheter, i tillegg til å lære om at det er viktig å ta vare på naturen om vi skal kunne oppholde oss i den.  

 

Våre Ansatte

Vi er en liten barnehage med 3 ansatte. Her er det blant annet en utdannet  barnehagelærer og to ledere som både driver og organiserer bedriften

Vigdis Lien Olsen

Hilde Stubberud

Anette Henriksen Johansson, pedagogisk leder